Alavuden Vuokra-asunnot Oy investoi 1,1 miljoonaa euroa vuokra-asuntoihin


Alavuden vuokra-asunnot Oy investoi 1,1 miljoonaa euroa vuokra-asuntojen peruskorjauksiin. Kiinteistöistä halutaan pitää huolta ja Kodin viihtyvyysremontti -kunnostusohjelmalla vastataan asiakkaiden odotuksiin asumisviihtyvyydestä.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Riitta Jaskari kertoo, että Alavuden Vuokra-asunnot Oy toimii uuden strategiansa mukaisesti investoimalla korjauksiin. Aikaisempinakin vuosina korjauksia on tehty, mutta viime vuosi oli erittäin kiireinen korjausinvestointien osalta. Jatkuva pitkäjänteinen korjaustoiminta on tärkeä osa vastuullista toimintatapaa.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy jatkaa asuntokannan suunnitelmallista peruskorjaustyötä. Asuntojen sisäpuolia kunnostetaan muuttojen yhteydessä. Kodin viihtyvyysremontti -kunnostusohjelman piiriin kuuluvat asunnot kunnostetaan perusteellisesti. Huoneistokorjauksien lisäksi korjaamme kiinteistöjä. Kunnostuskohteiksi on valittu vesikatto- ja piha-alueen korjauksia sekä lämmitysjärjestelmän muutoksia.

– Tavoitteenamme on panostaa asuinhuoneistokorjauksiin ja luoda asumismukavuutta asukkaille. Tämän tyyppinen korjausrakentaminen myös työllistää merkittävästi alueen yrittäjiä, sanoo Riitta Jaskari.

Yhtiössä nähdään, että vuokra-asumisen suosio on kasvussa. Asunnon hakijoiden ja asukkaiden odotukset asunnosta ovat entistä kovemmat. Nämä asumisen tarpeen muutokset on tunnistettava ja niihin on reagoitava.

– Me Alavuden Vuokra-asunnoilla vastaamme tähän muun muassa kiinnittämällä huomiota asuntojen kuntoon ja tarjoamalla asukkaille mahdollisimman viihtyisän kodin jossa asukkaat viihtyvät pitkään, kiteyttää Jaskari.

Asuntojen kysyntä on pysynyt Alavuuden Vuokra-asunnoilla hyvällä tasolla. Käyttöaste oli viimevuoden lopussa 95 % ja sama kehitys on jatkunut edelleen.

– Taloudellinen suorituskykymme on säilynyt hyvällä tasolla ja sen ansiosta olemme pystyneet viemään yhtiömme uudistumisstrategiaa täysipainoisesti eteenpäin, sanoo Jaskari.

– Meillä on tavoitteena tarjota kohtuuhintainen, turvallinen ja toimiva koti mahdollisimman monelle, toteaa Jaskari.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Jaskari
Alavuden Vuokra-asunnot Oy
p. 050 518 8420
riitta.jaskari(at)alavus.fi


Alavuden Vuokra-asunnot lyhyesti

Alavuden Vuokra-asuntojen tekemisen ytimessä on luoda asukkailleen parempaa vuokra-asumista.

Alavuden kaupungin tytäryhtiö Alavuden Vuokra-asunnot Oy vastaa noin 15 miljoonan euron arvoisen asuinkiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä noin 700 vuokra-asunnon vuokrauksesta. Yhtiö ei tavoittele liiketoiminnassaan voittoa, vaan toimii omakustannusperiaatteella. Vuokra-asuntomme ovat suurimmaksi osaksi ARA-rahoitteisia.

Vuokra-asuntojen esite