Ohjeet ja säännöt

 

Järjestyssäännöt

Kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi on laadittu ja hyväksytty järjestyssäännöt, joita tulee noudattaa.

Häiriöilmoitus

Asukkaiden välisiin henkilökohtaisiin kiistoihin yhtiö ei puutu. Järjestyssääntörikkomuksissa ja muissa vakavissa huomautuksissa pyydämme täyttämään ja allekirjoittamaan häiriöilmoituksen.

Vesimittareiden lukemailmoitukset

Voit ilmoittaa muuton yhteydessä sekä tasauslaskutuksen yhteydessä asunnon vesimittarilukemat.

Ohjeita asukkaille

Sivun oikeassa laidassa asukasopas, josta löytyy tärkeitä ohjeita liittyen vuokranmaksuun, autopaikkoihin, asunnon hoitoon sekä järjestyssääntöihin.