Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vuokranantajalle talossasi tapahtuneista häiriöistä.

Häiriötä aiheuttaneen naapurin kanssa kannattaa kuitenkin ensin yrittää keskustella asiasta, sillä voi olla, että hän ei ole ymmärtänyt aiheuttaneensa järjestyssääntöjen vastaista häiriötä. Vakavissa tilanteissa tulisi kuitenkin aina kääntyä ensin poliisin puoleen.

Häiriöilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti. Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n edustaja lähettää häiriöilmoituksen saatuaan asukkaalle kirjallisen varoituksen. Lievemmissä tapauksissa häiriönaiheuttajalle voidaan antaa huomautus. Jos häiriöt jatkuvat, asukkaiden tulee tehdä uusi ilmoitus.

Oikeustoimien aloittamiseksi Alavuden Vuokra-asunnot Oy:llä tulee olla selvä näyttö häiriön tai muun purkuperusteen olemassaolosta. Häiriöilmoituksen allekirjoittajien nimiä ei paljasteta häiriön aiheuttajalle, kun prosessia käydään Alavuden Vuokraasunnot Oy:n sisällä. Häiriöilmoituksen allekirjoittajien tulee kuitenkin olla valmiita toimimaan todistajina mahdollisessa oikeuskäsittelyssä.

Selvitys häiriöstä (Kerro häiriöstä mahdollisimman yksityiskohtaisesti)
Allekirjoitukset, häiriön ilmoittajat - AVAS Kodit on aina yhteydessä häiriöilmoituksen tekijään oikeellisuuden varmistamiseksi.