Blogi

Hae asuntoa
wave-bottom

Alavuden Vuokra-asuntojen uusi strategia auttaa kirkastamaan tekemistä

Alavuden Vuokra-asuntojen strategian valmistui syksyllä 2020. Valmistelussa katsoimme pidemmälle tulevaisuuteen, vuoteen 2028. Strategiaprosessissa valitsimme keinot, joiden avulla toimintaa kehitetään, uudistetaan ja linjataan. Lähtökohtana on ollut asukkaiden tarpeet sekä perustehtävämme luoda parempaa vuokra-asumista jokaiseen elämänvaiheeseen.

Alavuden Vuokra-asunnot - AVASKodit Asuminen

Strategiavalmistelun polkua tehtiin yhteistyössä

Alavuden Vuokra-asuntojen strategian valmistelu käynnistyi keväällä 2020 toimintaympäristön muutosten ja erilaisten analyysien selvitystyöllä. Lisäksi kartoitimme asiakaskyselyillä, millaisia näkemyksiä Alavuden Vuokra-asuntojen toiminnasta asiakkaillamme on. Saimme arvokasta tietoa Alavuden Vuokra-asuntoihin kohdistuvista odotuksista.

Taustatyön pohjalta Alavuden vuokra-asuntojen hallitus ja henkilöstö alkoivat työstää strategisia kärkiteemoja ja niihin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä. Näissä keskusteluissa sisällöt ja merkitys syvenivät. Tuli vahva vaikutelma siitä, että kärkiteemat tuntuivat olennaisilta. Prosessin aikana luotiin yhteinen näkemys ja tahto siitä, että minkälaiseksi halutaan tulla.

Strategiset valinnat visiomme toteuttamiseksi

Uusi strategiamme huomio maailman muutoksen. Tehtävämme, arvomme ja tapamme toimia ohjaavat pitkän aikavälin suuntaamme.

Strategian perustan muodostavat yhteiset arvot asiakaskeskeisyys, avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Yhteiselle tekemiselle antavat suunnan kuusi strategista kärkiteemaa sekä tavoitteet siitä, mitä Alavuden Vuokra-asunnot haluaa saavuttaa vuoteen 2028 mennessä.

Olemme alueen kiinnostavin ja halutuin vuokra-asuntotoimija, joka työskentelee viihtyisän ja turvallisen asumisen puolesta -visiomme toteuttamiseksi teimme kuusi strategista valintaa, jotka antavat suunnan yhteiselle tekemiselle.

  1. Toimimme asiakaslähtöisesti
  2. Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen
  3. Vuokra-asuntokannan kehittäminen
  4. Uudistumme rohkeasti
  5. Yhdessä tekevä ja hyvinvoiva henkilöstö
  6. Hyvinvoiva yhtiö – talous kunnossa

Teemme strategiasta totta

Teemme strategiasta totta tarkempien toimeenpanosuunnitelmien ohjaamina. Toimeenpanosuunnitelmissa on konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla edistämme haluttuja kokonaisuuksia.

Valitessamme painopistealueeksi Vuokra-asuntokannan kehittämisen olemme konkretisoineet painopistealueen investoimalla huoneistoremontteihin. Kodin viihtyvyysremontti -kunnostusohjelmalla vastataan asiakkaiden odotuksiin asumisviihtyvyydestä. Asiakaslähtöisyyttä olemme parantaneet ottamalla käyttöön uuden ohjelmiston ja tuomalla uusia digitaalisia palveluja (esim. sähköinen asuntohakemus ja irtisanominen). Kotisivujen uudistaminen tuo asiakkaille enemmän informaatioita asumisesta.

Uusi strategia edistää uudenlaista toimintakulttuuria ja antaa sunnan Alavuden Vuokra-asuntojen lähivuosille ja tuo toimintaan pitkäjänteisyyttä.

Riitta Jaskari

toimitusjohtaja